سایر خدمات

سرویس لیتوگرافی نرم

لیتوگرافی نرم، Soft Lithography، یک روش چاپ بدون ماسک شبیه به مهر کردن است که در اغلب آزمایشگاهها برای ساخت   ادوات  MEMS، Microfluidics

، ویفرها، کاربردهای BioMEMS

و اشیاء سه‌بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این فرایند پیچیدگیها خاص خود را دارد و آموزش به دانشجویان بدون آگاهی از جزئیات بسیار مشکل است

نانوفیلتر برای افزایش خلوص گاز و بنزین بدون استفاده از ستون تقطیر

هدف این پروژه ارائه یک فرآیند ساده، استاندارد و بسیار تکرارپذیر برای ساخت کامپوزیت متشکل از پلی دی متیل سیلوکسان و نانوذرات نقره به منظور افزایش خلوط گازها است. کاربرد این کامپوزیت در جداسازی ترکیبات اولفین/پارافین با روش “انتقال به کمک نانوذرات” است. برای تولید کامپوزیتی که قابلیت جداسازی مخلوط اولفین و پارافین را داشته باشد، نیاز به روشی آسان برای ساخت غشای نازکی با قابلیت اطمینان بالا است. اولفین ها ترکیبات اشباع نشده ای هستند که از فرآیند هیدروکراکینگ حاصل می شوند و به عنوان ماده اولیه و اساسی برای صنعت پتروشیمی کاربرد دارند .

(C2H4)، در واقع اتیلن

 که یک گاز اشباع نشده است ، ارزشمندترین گاز برای بسیاری از فرآیندهای پتروشیمی است