سنسور ها

طراحی و ساخت میکرو شتاب سنج

این طرح ادامه طرح ۶۰-۴۰ طراحی و ساخت شتاب سنج MEMS با حمایت آموزش عالی بود که در آن دانش ساخت ریز شتاب سنج با محدوده ۲۵g، رزولوشن ۵mg , تحمل شوک ۵۰۰g حاصل و یک نمونه ساخته شد. هدف این طرح هدف ارتقا دانش قبلی به ساخت شتاب سنج با محدوده ۱۰۰g، رزولوشن ۰/۱g و تحمل شوکهای بالا ۵۰۰۰g بود. در این طرح اطمینان از امکان تولید پایلوت (ساخت ۲۰ نمونه)، و اثبات کارایی در آزمون سخت میدانی حاصل شد. کاربرد آن در ادوات هوشمند، ناوبری، موبایل و خودرو، ماهواره، وسایل بازی، پزشکی و…. است. حاصل طرح ساخت ۲۰ شتاب سنج موفق در آزمون میدانی بود. در بعضی موارد عملکرد نمونه ها بالاتر از میزان تعهد شده بود.

طراحی و ساخت میکرو حسگر اندازه گیری زاویه

حسگر های جابجایی زاویه ای که به آنها انکودر های دورانی نیز گفته می شود، ابزار های الکترومکانیکی هستند که موقعیت زاویه ای یک شفت دوار را نسبت به یک قسمت ثابت، به صورت یک خروجی آنالوگ یا کد دیجیتال تبدیل می کند. به این نوع حسگر ها مبدل زاویه نیز می گویند. مهندسین، حسگر های جابجایی زاویه‌ای را برای کاربرد هایی که نیاز به داشتن زاویه دقیق قسمت دوار (مانند خروجی یک عملگر و یا شفت یک موتور) نسبت به قسمت ثابت (مانند پایه عملگر و یا استاتور موتور) است استفاده می کنند. مشخصات سنسور به شرح زیر است:

ولتاژ عملکرد ۱۲± ولت
تغییر ات مقاومت ۲۵۰۰-۰ اهم
میزان کل چرخش ۷۵ درجه

طراحی و ساخت کلید شتاب سنج

 

کار کلیدهای شتاب فعال نمودن یک سامانه هنگام رسیدن به یک شتاب مشخص است (airbag، ادوات هوشمند). در این طرح هدف ساخت کلید شتاب با محدوده g 200، رزولوشن g 1/0 و شوکهای بالا (g 200 در این طرح)، اطمینان از امکان تولید پایلوت (ساخت ۲۰ نمونه)، و اثبات کارایی در آزمون سخت میدانی بود. از محل صرفه جویی طرح ۶۰-۴۰، کمکهای ستاد میکرو الکترونیک و کمکهای دانشگاه صنعتی امیرکبیر، زیر ساخت اولیه آزمایشگاه ریزفناوری دانشگاه برای تولید پایلوت محیا شد. این پروژه به صورت داخلی انجام شد. حاصل طرح ساخت ۲۰ کلید شتاب سنج موفق در آزمون میدانی بود. در بعضی موارد عملکرد نمونه ها بالاتر از میزان تعهد شده بود.