خدمات (شرح و هزینه)


     تمامی قیمت ها بدون مالیات ارزش افزوده  محاسبه شده است و در هنگام صدرو فاکتور مالیات ارزش افزوده محاسبه گریدده و به مبلغ خدمات اضافه می گردد.

 

 

ردیف نام دستگاه فرآیند شرایط شرح قیمت (ریال)
۱   دسیکاتور   زیر ۲ ساعت ۴۰۰,۰۰۰
از ۲ تا ۱۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰
روزانه ۱,۶۰۰,۰۰۰
۲ ۱- vacuum
۲- Oven
کوره خلا   زیر ۲ ساعت ۶۶۰,۰۰۰
از ۲ تا ۱۰ ساعت ۱,۳۲۰,۰۰۰
روزانه ۲,۶۵۰,۰۰۰
۳ Spinner لایه نشانی چرخشی ۱- تامین محلول ها توسط مشتری انجام می شود.
۲- حداکثر دور ۶۰۰۰ rpm (لایه نشان عادی)
۳- در صورت نیاز به تمیزکاری و فرآیندهای خوردگی شیمیایی خاص، هزینه بصورت مجزا محاسبه خواهد شد.
به ازاء هر لایه (دقت بالا) ۶۶۰,۰۰۰
به ازاء هر لایه (عادی) ۴۰۰,۰۰۰
۴ میکروسکوپ آنالیز سطح در صورت نیاز به تمیزکاری قیمت جداگانه دریافت می شود. مشاهده هر مورد ۱۳۰,۰۰۰
اندازه گیری ابعاد هر مورد ۴۰۰,۰۰۰
گرفتن هر عکس ۶۵,۰۰۰
۵ Profiler پروفایل سطحی ۱- پله ای در ساختار باید ایجاد شود.
۲- در صورت نیاز محلول اچ لایه مورد نظر مشخص باشد.
هر نمونه عادی (یک اسکن) ۵۳۰,۰۰۰
سایر نمونه ها بسته به مقدار اسکن
۶ SF-100 نوشتن ماسک   قیمت با توجه به فرآیند ساخت تعیین می گردد.  
۷   طراحی و اصلاح ماسک   هر ساعت کارشناس ۵۵۰,۰۰۰
۸ الکتروپلیت آبکاری شیمیایی (Electroplating) فلزهای قابل لایه نشانی: مس، طلا، کروم، نیکل قیمت با توجه به فرآیند ساخت تعیین می گردد.  
۹ ترازو ترازو با دقت ۰/۱ میلی گرم   هر مورد ۶۵,۰۰۰
۱۰   سرویس میکروفلوئیدیک و PDMS   قیمت با توجه به فرآیند ساخت تعیین می گردد.  
۱۱   شستشوی ویفر به روش RCA   هر ویفر سیلیکون خالص ۶۰۰,۰۰۰
۱۲   تمیزکاری با حلال   هر ویفر سیلیکون خالص ۳۰۰,۰۰۰
۱۳ ۱- حمام

۲-  پروو

الترا سونیک هرساعت ۲۵۰,۰۰۰ 

 

مبالغ بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشند و با تغییر نرخ ارز قیمت ها تغییر خواهند کرد.