خدمات (شرح و هزینه)


     تمامی قیمت ها بدون مالیات ارزش افزوده  محاسبه شده است و در هنگام صدرو فاکتور مالیات ارزش افزوده محاسبه گریدده و به مبلغ خدمات اضافه می گردد.

 

 

ردیف نام دستگاه فرآیند شرایط شرح قیمت (ریال)
۱   دسیکاتور   زیر ۲ ساعت ۳۳۰,۰۰۰
از ۲ تا ۱۰ ساعت ۶۶۰,۰۰۰
روزانه ۱,۳۲۰,۰۰۰
۲ ۱- vacuum
۲- Oven
کوره خلا   زیر ۲ ساعت ۵۵۰,۰۰۰
از ۲ تا ۱۰ ساعت ۱۱۰۰,۰۰۰
روزانه ۲,۲۰۰,۰۰۰
۳ Spinner لایه نشانی چرخشی ۱- تامین محلول ها توسط مشتری انجام می شود.
۲- حداکثر دور ۶۰۰۰ rpm (لایه نشان عادی)
۳- در صورت نیاز به تمیزکاری و فرآیندهای خوردگی شیمیایی خاص، هزینه بصورت مجزا محاسبه خواهد شد.
به ازاء هر لایه (دقت بالا) ۵۵۰,۰۰۰
به ازاء هر لایه (عادی) ۳۳۰,۰۰۰
۴ میکروسکوپ آنالیز سطح در صورت نیاز به تمیزکاری قیمت جداگانه دریافت می شود. مشاهده هر مورد ۱۱۰,۰۰۰
اندازه گیری ابعاد هر مورد ۳۳۰,۰۰۰
گرفتن هر عکس ۵۵,۰۰۰
۵ Profiler پروفایل سطحی ۱- پله ای در ساختار باید ایجاد شود.
۲- در صورت نیاز محلول اچ لایه مورد نظر مشخص باشد.
هر نمونه عادی (یک اسکن) ۴۴۰,۰۰۰
سایر نمونه ها بسته به مقدار اسکن
۶ SF-100 نوشتن ماسک   قیمت با توجه به فرآیند ساخت تعیین می گردد.  
۷   طراحی و اصلاح ماسک   هر ساعت کارشناس ۴۴۰,۰۰۰
۸ الکتروپلیت آبکاری شیمیایی (Electroplating) فلزهای قابل لایه نشانی: مس، طلا، کروم، نیکل قیمت با توجه به فرآیند ساخت تعیین می گردد.  
۹ ترازو ترازو با دقت ۰/۱ میلی گرم   هر مورد ۵۵,۰۰۰
۱۰   سرویس میکروفلوئیدیک و PDMS   قیمت با توجه به فرآیند ساخت تعیین می گردد.  
۱۱   شستشوی ویفر به روش RCA   هر ویفر سیلیکون خالص ۴۴۰,۰۰۰
۱۲   تمیزکاری با حلال   هر ویفر سیلیکون خالص ۲۲۰,۰۰۰
۱۳ ۱- حمام

۲-  پروو

الترا سونیک هرساعت ۲۰۰,۰۰۰ 

 

مبالغ بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشند و با تغییر نرخ ارز قیمت ها تغییر خواهند کرد.