نمونه کارهای اجرا شده توسط شرکت رسا

 

گندله سازی گلگهر

به علت بزرگی مجموعه گلگهر، خرابی تجهیزات بعضا تا از کار افتادن سیستم ممکن است مشخص نشود. هر ساعت توقف مجموعه می تواند خسارت هنگفتی ایجاد کند و نیروی انسانی به تنهایی قدرت پایش تمام تجهیزات این مجموعه عظیم را ندارد. این پروژه که در بخش آسیاب گندله سازی ۲ شرکت گل گهر سیرجان و با سرپرستی شرکت نظم آوران صورت گرفت، متمرکز روی پایش کار کرد تجهیزات دوار از دور و گزارش خرابی، آلارم وضعیت غیرعادی و پیش بینی خرابی در محلهای نصب سنسور بود.

 

شرکت شیوا (سن ایچ)

نیروی انسانی در هنگام کار با تجهیزات پر خطر ممکن است دقت کافی را به علت خستگی یا بی توجهی نداشته باشند. به غیر از توقف مجموعه و ضررهای اقتصادی که می تواند آسیب دیدن پرسنل را در پی داشته باشد، جنبه انسانی و روانی آن نیز در محیط کار اثر گذار است. هدف از این پروژه که در بخش اکسترودر آدامس شرکت شیوا انجام شد، کنترل پرسنل و جلوگیری از رفتارهای خطرناک آنها در حین کار با دستگاههای پر خطر بود. مچ بند متصل شده به دست کارگر، به محض مشاهده وضعیت خطرناک، دستگاه را متوقف و اعلام آلارم می ­کند.

جهان فولاد

باسکول یکی از بخشهای مهم در درآمدزایی یک مجموعه است. متاسفانه مشاهده می­شود در موارد زیادی سو استفاده های کلان در بخش باسکول صورت می گیرد. در این پروژه هدف نظارت و پایش سیستم باسکول و کنترل رفتار رانندگان به همراه اندازه گیری اتوماتیک وزن بود. داده های باسکول، پس از اندازه گیری به سامانه مرکزی منتقل می­شود. سامانه نصب شده کار کالیبراسیون خودکار باسکول را نیز انجام می­دهد. در این پروژه از برچسبهای هوشمند استفاده شد.

ساروج بوشهر

پایش تجهیزات و پیش بینی زمان خرابی همراه دغدغه مدیران مجموعه های بزرگ است. این پروژه پیاده سازی یک طرح پایلوت و امکان سنجی در شرکت ساروج بوشهر بود. در این پروژه برچسبهای هوشمند روی الکتروموتورهای سیستم هواساز خط کوره نصب شدند و وضعیت لرزش و دمای آنها از راه دور مورد پایش قرار گرفتند.

شیر پاک

در شرکتهایی که ناوگان حمل شاهرگ حیاتی درآمد آنها هستند، پایش ناوگان از اهمیت زیادی برخوردار است. پیمانکاران ممکن است برای صرفه جویی در سوخت، یخچال خود را خاموش نمایند و یا در آن واحد با چند شرکت قرارداد ببندند و از زمان اختصاصی برای حمل کالای یک شرکت برای حمل کالای مجموعه دیگر استفاده کنند. به این مشکلات می توان خسارتهای وارد شده به مجموعه بواسطه رانندگی بد و تصادف و یا عدم تحویل به موقع کالا را اضافه کرد. هدف از پروژه شیر پاک پیاده سازی طرح پایلوت و امکان سنجی برای پایش مسیر تردد، محل و زمان توقف هریک از کامیونهای ناوگان بود. در این پروژه طرز سرعت گیری و ترمز رانندگان، تخلفات سرعتی و تصادفات آنها و میزان مصرف سوخت پایش می­شد. همچنین شرایط حمل کالا در یخچال و زمان و محل تحویل کالا مورد پایش قرار می گرفت. در صورت تردد در مکانهای غیر مجاز، سیستم اعلام آلارم می کرد.

 ساروج بوشهر

 گاهی شرکتها مواد اولیه خود را از دو منبع تامین می کنند که حق الزحمه راننده برای آنها متفاوت است. به علت شباهت این مواد امکان تشخیص آنها پس از بارگیری وجود ندارد و تنها در صورت پایش چگونگی تردد کامیونها، مشخص می شود مبدا حمل بار کجا بوده است. در این طرح پایلوت، مکانهای تردد کامیونها برای حمل بار از دو گورپی شرقی و غربی، محل بارگیری و تحویل بار کامیونها پایش و کنترل می­شد و به سیستم اصلی گزارش ارسال می گردید.