قرائتگر (موبایل، تبلت، اسکنر پرتابل، اسکنر ثابت، quadcopter، عینک واقعیت افزوده)

 قرائتگر

این محصول برای خوانش و نمایش تعداد محدودی از برچسب در فاصله کم استفاده می شود. قرائتگر در تنوعهای اسکنر پرتابل، اسکنر ثابت و سیستم واقعیت افزوده قابل ارائه است.

  • فرد می تواند با حمل اسکنر پرتابل در انبار از بین کالاها یا در محوطه تعمیرات از بین تجهیزات حرکت کند و شماره و اطلاعات آنها را بخواند.
  • اسکنر ثابت روی تیرکهایی در پلنت مورد نظر نصب می شود. در زمان درخواست با برچسبها مرتبط می شود و اطلاعات را دریافت می نماید.
  • اسکنر ثابت روی یک پایه ثابت نصب شده و با برچسبهای هوشمند در ارتباط است.
  • سیستم واقعیت افزوده به طرق مختلف (نصب عینک روی چشم، استفاده از موبایل یا تبلت) به اپراتورکمک می کند تا با عبور از بین محصولات و یا تجهیزات اطلاعات آنها را به صورت واقعیت افزوده مشاهده کند.