چشم انداز

  • چشم انداز

شرکت ریز سامانه های سبز آینده(رسا)با تکیه بر توانایی های تولیدی و خدماتی شرکت از یک طرف و آشنایی با منابع داخلی و خارجی تهیه مواد شیمیایی از طرف دیگر در نظر دارد با تشکیل واحد بازاریابی نسبت به گسترش فروش تولیدات شرکت و اضافه نمودن برخی اقلام شیمیایی مورد تقاضای بازار، دامنه سودآوری شرکت را افزایش داده و این شرکت را به عنوان یکی از معتبرترین تامین کنند گان مواد و اقلام خاص منابع (MEMS) لیتوگرافی و برخی از مواد شیمیایی عام مورد نیاز بازارهای مختلف شیمیایی، دارویی، غذایی و … به بازار بشناسند.

به طور خلاصه چشم انداز طرح را میتوان در موارد ذیل خلاصه نمود:

  • افزایش سودآوری شرکت
  • ایجاد و نگهداری و توسعه سهم بازار
  • افزایش دارایی های شرکت
  • کاهش ریسک مالی در زمینه های تحقیقاتی با توجه به افزایش گردش مالی شرکت