آگهی استخدام

   

استخدام بازاریاب 

بازار یاب پورسانتی  .

جهت فروش مواد  .

 تجهیزات ایمنی  . 

:استخدام مهندس الکترونیک  

 PCB مسلط به طرلحی و اجرای 

آشنا به نرم افزارهای شبیه سازی. 

دارای سابقه کار مرتبط. 

توانایی برنامه نویسی. 

 PLC میکروکنترلر ترجیحاً . 

  استخدام مهندس مکاترونیک 

PCB آشنا با طراحی و اجرای. 

آشنا به ساخت و کنترل تجهیزات مکانیکی و برقی.

comsolمانند Multi Physics دارای توانایی کار با نرم افزارهای.

PLCتوانایی برنامه نویسی میکرو کنترلر.

CATIA،Solid Workتوانایی طراحی وکار با نرم افزارهایی مانند:.

توانایی طراحی مکانیکی دستگاه.