لیست قیمت محصولات ایمنی

مبالغ بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشند و با تغییر نرخ ارز قیمت ها تغییر خواهند کرد.

* در جدول زیر  ردیف های ۱۰ الی ۱۵ سفارشی  و در صورت نیاز از طرف مشتری  بعد از ۴۵ الی ۶۰ روز تحویل خواهیم داد.*

ردیف کد محصول نوع بسته بندی

+ کاربری 

عکس محصول ابعاد
(سانتی متر)
ظرفیت جذب هر کارتن  (لیتر) رنگ واحد وزن هر عدد
(گرم)
تعداد در بسته
(عدد)
وزن بسته
(کیلوگرم)
فی عدد
(ریال)
فی بسته
(ریال)
حداقل سفارش نوع تولید
۱ CP0001Y  Pad

پد زرد (مواد عادی و خطرناک)


 
 ۵۰×۴۰ ۶۰ زرد کارتن ۴۰ ۱۰۰ ۴ ۱۲۵,۰۰۰ ,۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱ کارتن وارداتی

SYSBEL

 ۲ OP0001W  Pad

پد سفید (مواد عادی و روغنی)


 
 ۵۰×۴۰ ۶۰ سفید  کارتن ۴۰ ۱۰۰ ۴ ۱۰۵,۰۰۰ ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ا کارتن وارداتی

SYSBEL

۳  SP03IR  

کیت لوله ای آبی (خنثی کننده اسید و باز)

 

Ø ۷X 80 ۱۰  آبی کارتن ۱,۰۰۰ ۱۰ ۱۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱ کارتن داخلی
۴ CS0001Y Sock

کیت لوله ای زرد (مواد عادی و خطرناک)

 

۱۲۰ Ø۷٫۶x

۵۷ زرد  کارتن ۵۱۴ ۱۲ ۵/۱۴ ۸۵۰,۰۰۰ ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ ا کارتن وارداتی

SYSBEL

۵ OS0001W Sock

کیت لوله ای سفید (مواد عادی و روغنی)


 
 

۱۲۰ Ø۷٫۶x

 

۵۷ سفید کارتن ۵۱۴ ۱۲ ۵/۱۴ ۷۵۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ا کارتن وارداتی

SYSBEL

۶  SP02IR  (بالشتک) آبی (جاذب، خنثی کننده اسید و باز) ۲۰*۲۰ ۱۰ آبی کارتن ۵۰۰ ۲۰ ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱ کارتن داخلی
۷ SCP001Y Pillow

بالشتک زرد (مواد عادی و خطرناک)

۴۵x45x5 ۷۵ زرد  کارتن ۳۵۰ ۱۰ ۳/۵ ۸۵۰,۰۰۰ ۸,۵۰۰,۰۰۰ ۱ کارتن وارداتی

SYSBEL

۸ SOP001W Pillow

بالشتک سفید (مواد عادی و روغنی)

 
 ۴۵x45x5 ۷۵ سفید کارتن ۳۵۰ ۱۰ ۳/۵ ۷۵۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ا کارتن  وارداتی

SYSBEL

۹  SP01IR  

فله  (جاذب، خنثی کننده اسید و باز)

 

  ۳۰  پودر خاکی  پاکت  – ۱ ۲۵ ۴۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱ پاکت داخلی
۱۰  SYK201 Drum OverpackSpill Kit

سطل نگهداری/ دفع کیت جاذب


 
۶۰٫۵x57x48 ۸۱ زرد عدد ۱۱۳۰۰ ۱ ۱۱٫۳  ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱ عدد  وارداتی

SYSBEL

۱۱ SPP101  

Poly Spill Deck

پالت ضد ریزش

 

  ۱۵x130x66 ۸۰ زردو سیاه عدد ۱۷۴۰۰ ۱  ۱۷/۴ ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱ عدد  وارداتی

SYSBEL

۱۲ SPP102  

Poly Spill Deck

پالت  ضد ریزش

 

  ۴۵x131x67 ۲۲۰ زرد وسیاه عدد ۲۴ ۱ ۲۴  ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ۱ عدد  وارداتی

SYSBEL

۱۲  SPP104  

Poly Spill Deck

پالت  ضد ریزش

 

   ۳۰x130x128 ۲۶۰   زرد و سیاه عدد ۳۸۰۰۰ ۱  ۳۸ ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱ عدد  وارداتی

SYSBEL

 

۱۳ WG6000A Portable Eyewash

چشم شوی قابل حمل

H*W*D/mm:

۷۳۵x420x416 

Flow Speed / سرعت جریان آب ۲۶۰
Water Capacity 60/16=L/min (Flushing ۱۸ (Time/min 
۰۰ ۸۵ ۱  ۸/۵  ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱ عدد   

 وارداتی

SYSBEL

 

۱۴ SPP001  Poly spill Pallet Ramp

رمپ پالت ضد ریزش

۳۰x120x80 سطح شیب دار جهت حمل آسان بشکه بر روی پالت  مورد استفاده همراه پالت های   SPP102 , SPP104 توان تحمل فشار ۴۵۴ کیلوگرم ۲۵ ۱ ۲۵ ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱ عدد  وارداتی

SYSBEL

۱۵  

SPP012

 

 Poly spill Pallet Ramp

رمپ پالت ضد ریزش

   ۱۵x120x80 سطح شیب دار جهت حمل آسان بشکه بر روی پالت  مورد استفاده همراه پالت  SPP101  توان تحمل فشار ۴۵۴ کیلوگرم  ۲۰  ۱  ۲۰ ۲۰,۱۶۰,۰۰۰ ۲۰,۱۶۰,۰۰۰  ۱ عدد  وارداتی

SYSBEL

* در جدول بالا  ردیف های ۱۰ الی ۱۵ سفارشی  و در صورت نیاز از طرف مشتری  بعد از ۴۵ الی ۶۰ روز تحویل خواهیم داد.*

 

ردیف کد محصول 

+

کاربری

نوع بسته بندی عکس محصول محتوای هر پگ فی بسته (ر یال) حداقل سفارش  نوع تولید 
رنگ محصول داخل کیف PAD SOCK PILLOW عینک دستکش معمولی دستکش ضد اسید 
۱۵ sk001

مواد شیمیایی عادی، خطرناک و بسیار فعال

کیف پرتابل اسپیلکیت  زرد ۲۰ ۳ ۰ ۱ ۱ ۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۱ پک وارداتی

SYSBEL

۱۶ sk001-1

مواد شیمیایی ، حلال ها، مواد چرب

کیف پرتابل اسپیلکیت مواد شیمیایی ، حلال ها، مواد چرب  سفید ۲۰ ۳ ۰ ۱ ۱ ۰ ۵,۸۰۰,۰۰۰  ۱ پک وارداتی

SYSBEL

۱۷ sk001-2

مواد شیمیایی عادی  ، حلال ها، مواد چرب

 +

مواد شیمیایی  خطرناک

کیف پرتابل اسپیلکیت UNIVERSAL
 
سفید

و

زرد

۱۰  عدد   زرد

+

۱۰ عدد سفید

۲  عدد زرد 

+

۱  عدد سفید

۰ ۱ ۱ ۰  ۶,۱۰۰,۰۰۰  ۱ پک وارداتی

SYSBEL

۱۸ sk002

مواد شیمیایی عادی، خطرناک و بسیار فعال

کیف پرتابل اسپیل کیت زرد ۲۰ ۳ ۳ ۱ ۱ ۱ ۸,۵۰۰,۰۰۰ ۱ پک وارداتی

SYSBEL

۱۹ sk002-1

مواد شیمیایی ، حلال ها، مواد چرب

کیف پرتابل اسپیل کیت مواد شیمیایی ، حلال ها، مواد چرب  سفید ۲۰ ۳ ۳ ۱ ۱ ۱ ۷,۷۰۰,۰۰۰  ۱ پک وارداتی

SYSBEL

۲۰  sk002-2 

مواد شیمیایی عادی  ، حلال ها، مواد چرب

 +

مواد شیمیایی  خطرناک

 کیف پرتابل اسپیل کیت  

UNIVERSAL

سفید 

و

زرد 

 ۱۰  عدد سفید

+

۱۰  عدد زرد

۱ عدد سفید

+

۲  عدد زرد 

۱  عدد سفید 

+

۲  عدد     زرد

۱  ۱  ۱  ۸,۰۰۰,۰۰۰  ۱ پک  وارداتی

SYSBEL