لیست قیمت اسپیل کیت

مبالغ بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشند و با تغییر نرخ ارز قیمت ها تغییر خواهند کرد.

 

ردیف نوع بسته بندی  ابعاد
(سانتی متر)
رنگ واحد وزن هر عدد
(گرم)
تعداد در بسته
(عدد)
وزن بسته
(کیلوگرم)
فی عدد
(ریال)
فی بسته
(ریال)
حداقل سفارش نوع تولید
۱ Pad ۴۰*۵۰ زرد – سفید کارتن ۴۰ ۵۰ ۲ ۷۵٫۰۰۰ ۳,۷۵۰۰,۰۰۰ ۱ کارتن وارداتی SYSBEL
۲ کیسه ۲۰*۲۰ آبی کارتن ۵۰۰ ۲۰ ۱۰ ۱۸۴,۰۰۰ ۳,۶۸۰,۰۰۰ ۱ کارتن داخلی
۳ کیت لوله ای ۸۰ آبی کارتن ۱,۰۰۰ ۱۰ ۱۰ ۳۶۷,۰۰۰ ۳,۶۷۰,۰۰۰ ۱ کارتن داخلی
۴ Sock ۱۲۰×۷٫۶ زرد – سفید کارتن ۵۱۴ ۱۲ ۵۱۴۰ ۵۰۰٫۰۰۰ ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ا کارتن وارداتی SYSBEL
۵ Pillow ۴۵x45x5 -زرد – سفید کارتن ۳۵۰ ۱۰ ۳۵۰۰ ۵۰۰٫۰۰۰ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱ کارتن وارداتی SYSBEL
۶ فله    پاکت  – ۱ ۲۵ ۳۰۶,۰۰۰ ۷,۶۵۰,۰۰۰ ۱ پاکت داخلی

 

 

ردیف نوع بسته بندی واحد محتوای هر پگ فی بسته (ریال) حداقل سفارش نوع تولید
PAD SOCK PILLOW عینک دستکش معمولی دستکش ضد اسید       
۷ sk001 کیف پرتابل اسپیل کیت ۲۰ ۳ ۰ ۱ ۱ ۰ ۳,۶۰۰,۰۰۰ ا پگ وارداتی SYSBEL
۸ sk002 کیف پرتابل اسپیل کیت ۲۰ ۳ ۳ ۱ ۱ ۱ ۵,۴۰۰,۰۰۰ ا پگ وارداتی SYSBEL