لیست قیمت اسپیل کیت

مبالغ بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشند و با تغییر نرخ ارز قیمت ها تغییر خواهند کرد.

* در جدول زیر  ردیف های ۱۰ الی ۱۵ سفارشی  و در صورت نیاز از طرف مشتری  بعد از ۴۵ الی ۶۰ روز تحویل خواهیم داد.*

ردیف کد محصول نوع بسته بندی  عکس محصول ابعاد
(سانتی متر)
ظرفیت جذب هر کارتن  (لیتر) رنگ واحد وزن هر عدد
(گرم)
تعداد در بسته
(عدد)
وزن بسته
(کیلوگرم)
فی عدد
(ریال)
فی بسته
(ریال)
حداقل سفارش نوع تولید
۱ CP0001Y  Pad

مواد شیمیایی با ویسکوزیته پایین


 
 ۵۰×۴۰ ۳۰ زرد کارتن ۴۰ ۵۰ ۲ ۱۰۵,۰۰۰ ۵,۲۵۰,۰۰۰ ۱ کارتن وارداتی

SYSBEL

 ۲ OP0001W  Pad

مواد روغنی  با ویسکوزیته بالا


 
 ۵۰×۴۰ ۳۰ سفید  کارتن ۴۰ ۵۰ ۲ ۸۵,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ا کارتن وارداتی

SYSBEL

۳  SP03IR  

کیت لوله ای

 

Ø ۷X 80 ۱۰  آبی کارتن ۱,۰۰۰ ۱۰ ۱۰ ۴۲۰,۰۰۰ ۴,۲۰۰,۰۰۰ ۱ کارتن داخلی
۴ CS0001Y Sock

مواد شیمیایی با ویسکوزیته پایین

 

۱۲۰ Ø۷٫۶x

۵۷ زرد  کارتن ۵۱۴ ۱۲ ۵/۱۴ ۷۰۰,۰۰۰ ۸,۴۰۰,۰۰۰ ا کارتن وارداتی

SYSBEL

۵ OS0001W Sock

مواد روغنی با ویسکوزیته بالا


 
 

۱۲۰ Ø۷٫۶x

 

۵۷ سفید کارتن ۵۱۴ ۱۲ ۵/۱۴ ۶۰۰,۰۰۰ ۷,۲۰۰,۰۰۰ ا کارتن وارداتی

SYSBEL

۶  SP02IR کیسه (بالشتک) ۲۰*۲۰ ۱۰ آبی کارتن ۵۰۰ ۲۰ ۱۰ ۲۲۰,۰۰۰ ۴,۴۰۰,۰۰۰ ۱ کارتن داخلی
۷ SCP001Y Pillow

مواد شیمیایی با ویسکوزیته پایین

۴۵x45x5 ۷۵ زرد  کارتن ۳۵۰ ۱۰ ۳/۵ ۷۰۰,۰۰۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱ کارتن وارداتی

SYSBEL

۸ SOP001W Pillow

مواد روغنی با ویسکوزیته بالا

 
 ۴۵x45x5 ۷۵ سفید کارتن ۳۵۰ ۱۰ ۳/۵ ۶۰۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ا کارتن  وارداتی

SYSBEL

۹  SP01IR  

فله 

 

  ۳۰  پودر خاکی  پاکت  – ۱ ۲۵ ۳۵۰,۰۰۰ ۸,۷۵۰,۰۰۰ ۱ پاکت داخلی
۱۰  SYK201 Drum OverpackSpill Kit

سطل نگهداری/ دفع کیت جاذب


 
۶۰٫۵x57x48 ۸۱ زرد عدد ۱۱۳۰۰ ۱ ۱۱٫۳  ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱ عدد  وارداتی

SYSBEL

۱۱ SPP101  

Poly Spill Deck

پالت ضد ریزش

 

  ۱۵x130x66 ۸۰ زردو سیاه عدد ۱۷۴۰۰ ۱  ۱۷/۴ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱ عدد  وارداتی

SYSBEL

۱۲ SPP102  

Poly Spill Deck

پالت  ضد ریزش

 

  ۴۵x131x67 ۲۲۰ زرد وسیاه عدد ۲۴ ۱ ۲۴  ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱ عدد  وارداتی

SYSBEL

۱۲  SPP104  

Poly Spill Deck

پالت  ضد ریزش

 

   ۳۰x130x128 ۲۶۰   زرد و سیاه عدد ۳۸۰۰۰ ۱  ۳۸ ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱ عدد  وارداتی

SYSBEL

 

۱۳ WG6000A Portable Eyewash

چشم شوی قابل حمل

H*W*D/mm:

۷۳۵x420x416 

Flow Speed / سرعت جریان آب ۲۶۰
Water Capacity 60/16=L/min (Flushing ۱۸ (Time/min 
۰۰ ۸۵ ۱  ۸/۵  ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱ عدد   

 وارداتی

SYSBEL

 

۱۴ SPP001  Poly spill Pallet Ramp

رمپ پالت ضد ریزش

۳۰x120x80 سطح شیب دار جهت حمل آسان بشکه بر روی پالت  مورد استفاده همراه پالت های   SPP102 , SPP104 توان تحمل فشار ۴۵۴ کیلوگرم ۲۵ ۱ ۲۵ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱ عدد  وارداتی

SYSBEL

۱۵  

SPP012

 

 Poly spill Pallet Ramp

رمپ پالت ضد ریزش

   ۱۵x120x80 طح شیب دار جهت حمل آسان بشکه بر روی پالت  مورد استفاده همراه پالت  SPP101  توان تحمل فشار ۴۵۴ کیلوگرم  ۲۰  ۱  ۲۰ ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱,۰۰۰,۰۰۰  ۱ عدد  وارداتی

SYSBEL

* در جدول بالا  ردیف های ۱۰ الی ۱۵ سفارشی  و در صورت نیاز از طرف مشتری  بعد از ۴۵ الی ۶۰ روز تحویل خواهیم داد.*

 

ردیف نوع بسته بندی نوع بسته بندی عکس محصول محتوای هر پگ فی بسته (ر یال) حداقل سفارش  نوع تولید 
PAD SOCK PILLOW عینک دستکش معمولی دستکش ضد اسید 
۱۵ sk001 کیف پرتابل اسپیلکیت  ۲۰ ۳ ۰ ۱ ۱ ۰ ۵,۷۰۰,۰۰۰ ا پک وارداتی

SYSBEL

۱۶ sk002 کیف پرتابل اسپیل کیت ۲۰ ۳ ۳ ۱ ۱ ۱ ۷,۶۰۰,۰۰۰ ا پک وارداتی

SYSBEL