لیست قیمت اسپیل کیت

ردیف  مدل ابعاد
(سانتی متر)
رنگ واحد وزن هر عدد
(گرم)
تعداد در بسته
(عدد)
وزن بسته
(کیلوگرم)
فی عدد
(ریال)
فی بسته
(ریال)
حداقل سفارش نوع تولید
۱ Pad ۴۰*۵۰ کارتن ۴۰ ۵۰ ۲ ۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱ کارتن وارداتی
۲ کیسه ۲۰*۲۰ آبی کارتن ۵۰۰ ۲۰ ۱۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱ کارتن داخلی
۳ کیت لوله ای ۸۰ آبی کارتن ۱,۰۰۰ ۱۰ ۱۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱ کارتن داخلی
۴ فله    پاکت  – ۱ ۲۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۶,۲۵۰,۰۰۰ ۱ پاکت داخلی
  پاکت ۱ ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱ پاکت داخلی

 

مبالغ بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشند و با تغییر نرخ ارز قیمت ها تغییر خواهند کرد.