فرآیند اسپاترینگ

ردیف نوع فلز هزینه فرآیند
(ریال)
هزینه مواد
(ریال) 
هزینه کل
(ریال)
ملاحظات
۱ طلا ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۳,۹۰۰,۰۰۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰ – قیمت ها برای بازه ضخامت ۵۰-۰ نانومتر می باشد.
– حداکثر ابعاد ویفر با قطر ۲ اینچ
– در صورت نیاز به تمیزکاری خاص نمونه، هزینه به صورت مجزا محاسبه خواهد شد.

 

۲ کروم  ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۴,۷۰۰,۰۰۰
۳ مس ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰

مبالغ بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشند و با تغییر نرخ ارز قیمت ها تغییر خواهند کرد.