فرآیند اسپاترینگ

فرآیند اسپاترینگ
ردیف نوع فلز هزینه فرآیند
(ریال)
هزینه مواد
(ریال) 
هزینه کل
(ریال)
ملاحظات
۱ طلا ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۳,۵۵۰,۰۰۰ – قیمت ها برای بازه ضخامت ۵۰-۰ نانومتر می باشد.
– حداکثر ابعاد ویفر با قطر ۲ اینچ
– در صورت نیاز به تمیزکاری خاص نمونه، هزینه به صورت مجزا محاسبه خواهد شد.
۲ کروم  ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۷۴۰,۰۰۰ ۲,۹۴۰,۰۰۰
۳ مس ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۴۹۰,۰۰۰ ۲,۶۹۰,۰۰۰
 مبالغ بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشند و با تغییر نرخ ارز قیمت ها تغییر خواهند کرد.