فرآیند اسپاترینگ

قیمت فرآیند اسپاترینگ
ردیف نوع فلز هزینه فرآیند
(تومان)
هزینه مواد
(تومان)
هزینه کل
(تومان)
ملاحظات
۱ طلا ۲۰۰،۰۰۰ ۱۱۰،۰۰۰ ۳۱۰،۰۰۰ – قیمت ها برای بازه ضخامت ۵۰-۰ نانومتر می باشد.
– حداکثر ابعاد ویفر با قطر ۲ اینچ
– در صورت نیاز به تمیزکاری خاص نمونه، هزینه به صورت مجزا محاسبه خواهد شد.
۲ کروم ۲۰۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰
۳ مس ۲۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰ ۲۴۰۰۰۰
مبالغ بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشند و با تغییر نرخ ارز قیمت ها تغییر خواهند کرد.