پرکلریک اسید( Perchloric acid)

پرکلریک اسید
شناساگرها
شماره ثبت سی‌ای‌اس ۷۶۰۱-۹۰-۳ Yes
شمارهٔ ئی‌سی ۲۳۱-۵۱۲-۴
شمارهٔ یواِن ۱۸۷۳
شمارهٔ آرتی‌ئی‌سی‌اس SC7500000
خصوصیات
فرمول مولکولی HClO4
جرم مولی ۱۰۰٫۴۶ g/mol
شکل ظاهری colorless liquid
چگالی ۱٫۶۷ g/cm3
دمای ذوب −۱۱۲ °C
دمای جوش
‎۱۹ °C
(decomp.)
انحلال‌پذیری در آب حل شدنی
خطرات
MSDS ICSC 1006
شاخص ئی‌یو ۰۱۷-۰۰۶-۰۰-۴
طبقه‌بندی ئی‌یو Oxidant
Corrosive
کدهای ایمنی R۳۵
شماره‌های نگهداری (S1/2)S۲۳S26S۳۶S45

Perchloric-acid-2D-dimensions.png

پرکلریک اسید(به انگلیسی: Perchloric acid)، ، یک اکسید اسیدی از کلر است که در آب حل می‌شود و اسیدی قوی می‌سازد .

 اسید معدنی است که فرمول شیمیایی آن برابر با HClO4 است . معمولا این اسید به صورت یک محلول آبی دیده می شود ، این ترکیب بدون رنگ یک اسید قوی تر در مقایسه با اسید نیتریک و سولفوریک دارد . هنگامی که حرارت دیده است اکسید کننده ی قوی محسوب می شود گرچه محلول های آبی آن تا تقریبا وزن ۷۰ درصد در دمای اتاق معمولا خطری ندارند ، تنها ویژگی های اسیدی قوی و نه خصوصیات اکسید کننده را از خود بروز می دهند .

مهیا کردن پرکلریک اسید در محیط آزمایشگاه

به دنبال در معرض قرار دادن پر کلرات باریم با اسید سولفوریک رسوب سوفات باریمی شکل می گیرد که اسید پر کلریک را ترک می کند . آن را هم چنین می توان با ترکیب کردن اسید نیتریک با پر کلرات آمونیوم و جوش دادن در حالی که اسید هیدروکلریک افزوده می شود ، تشکیل داد . این واکنش سبب تولید نیتروس اکساید و اسید پر کلریک به خاطر واکنش مختلفی می شود که یون آمونیوم را در بر می گیرد و می تواند به صورت آشکاری تغلیظ و تخلیص به واسطه ی جوش دادن اسید های نیتریک و هیدرو کلریک بر جا بماند .

جنبه های کاربردی پرکلریک اسید

پرکلریک اسید به صورت اساسی در قالب یک پیش ماده برای پر کلرات آمونیوم به وجود می آید که در سوخت موشک استفاده می شود . رشد صنعت موشک سبب تولید بیشتر پر کلریک اسید شده است . چندین میلیون کیلوگرم از آن به صورت سالیانه تولید می شود . پرکلریک اسید یکی از اثبات شده ترین ماده ها برای استفاده در عمل رنگ زدایی نمایشگر های کریستالی مایع است و کاربرد های با ارزشی در بحث الکترونیک دارد و خصوصیات بی مانندی از خود در حوزه ی شیمی تجزیه نشان می دهد . علاوه بر این ، ترکیب مفیدی برای رنگ زدایی کروم محسوب می شود .

استفاده از پرکلریک اسید به عنوان یک اسید

پرکلریک اسید ، یک فوق اسید ، یکی از قوی ترین اسید های برونستد – لوری است . pKa آن −۱۰ تا -۱۵٫۲ (±۲٫۰) است . خاصیت اسیدی قوی با حداقل دخالت به وجود می آورد به این علت که پر کلرات یک هسته دوست ضعیف است ( که توضیحی برای اسیدی بودن زیاد HClO4 محسوب می شود ) . سایر اسید های آنیون های غیر کوردیناسیون همانند با اسید فلوروبیک و اسید هگزا فلورو فسفوریک مستعد به هیدرولیز هستند در حالی که این قضیه در رابطه با پرکلریک اسید صدق پیدا نمی کند

در بازار فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی پرکلریک اسید مرک از کمپانی merck آلمان و نیز پرکلریک اسید سیگما آلدریچ موجودند.