سدیم کلراید(sudiom Cholorid)

شناساگرها
شماره ثبت سی‌ای‌اس ۷۶۴۷-۱۴-۵
شمارهٔ آرتی‌ئی‌سی‌اس VZ4725000
خصوصیات
فرمول مولکولی NaCl
جرم مولی ۵۸٫۴۴۲۷۷ g/mol
شکل ظاهری بلور بی‌رنگ یا سفید یا پودر سفیدرنگ
چگالی ۲٫۱۶ g/cm³ solid
دمای ذوب ۸۰۱ °C
دمای جوش
‎۱۴۶۵ °C
(۱۷۳۸ K)
انحلال‌پذیری در آب ۳۵٫۹ g/100 mL

(۲۵ °C)

ساختار
موقعیت
هندسی
Octahedral
خطرات
کدهای ایمنی R۲۶
خطرات اصلی ایجاد سوزش خفیف و گاه شدید
 

Selpologne.jpg                     Sodium-chloride-3D-ionic.png

سدیم کلرید (به انگلیسی: Sodium Chloride) (در نام‌گذاری شیمی فارسی «ید» در انتهای آن است) و فرمول شیمیایی آن (NaCl) است، یک ترکیب یونی است که از نسبتهای معادل سدیم و کلر تشکیل شده است. کلرید سدیم ترکیب اصلی تشکیل دهنده نمک طعام است و بخش اعظم شوری آب اقیانوسها نیز به دلیل این ترکیب است. نمک طعام اغلب به عنوان چاشنی و طعم دهنده از قرنها پیش در آشپزی و تولید مواد غذایی به کار می‌رود. همچنین به دلیل تأثیر آن در جلوگیری از رشد ریزجانداران (میکروارگانیسمها) در نگهداری مواد غذایی مانند تهیه رب و ترشی یا ماهی و گوشت نمک سود مصرف شده است. این ماده سفیدرنگ در صنعت نیز کاربردهایی دارد.

منبع اصلی تهیه کلریدسدیم معادن نمک می‌باشند ولی از آبهای شور (مانند دریاچه ارومیه) نیز قابل استحصال است.

سدیم کلرید، یک ترکیب یونی است که از واکنش بین سدیم مذاب و گاز کلر بدست می‌آید. این واکنش همراه با تولید گرما و نور انجام می‌گیرد. در طی این واکنش یک الکترون از اتم‌های سدیم به اتمهای کلر منتقل می‌شود و هر دو به آرایش هشت تایی می‌رسند. در این فرایند سدیم به کاتیون سدیم و کلر به آنیون کلرید تبدیل می‌شود. گرچه باید گفت که انتقال الکترون بین سدیم و کلر با توجه به آزمایش‌های صورت گرفته به وسیلهٔ پرتوهای X کامل صورت نمی‌پذیرد و بازهم ابر الکترونی مشترک بین آن‌ها وجود دارد. به عبارت دیگرسدیم ۱۰٫۰۵ الکترون و کلر ۱۷٫۷ الکترون در اطراف خود دارد.