فتورزیستها

 حساسیت به نور، که در معرض نور، مقاومت  یا حساسیت خود را  توسط عصاره یا حلال از دست می دهد. این مواد در ساخت میکرو مدار استفاده می شود. لایه های طلا با استفاده از یک فرایند به نام فوتولیتوگرافی ساختار داده می شوند، به این ترتیب رزین های پلیمر حساس به نور یا نور سنج ها به عنوان مواد پوشش دهنده برای انتقال تصاویر بر روی بستر زیرین خدمت می کنند.

مبالغ بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشند و با تغییر نرخ ارز قیمت ها تغییر خواهند کرد.

کد کالا  نام فتورزیست  نوع کمپانی سازنده حساسیت نوری  ضخامت (µ)
(۴۰۰۰ RPM)
Post Exposure bake PEB  پخت نرم (C°) انرژی تابشی
(mj/ cm2)
ماده ظهور  ویسکاسیتی
(Cst)
مبلغ (ریال)
(هر سی سی)
ارزش افزوده  مبلغ نهایی
(ریال)
۱۶۰۰۱ S-1813 مثبت Microposit
(Shipley)
Broad-band
G-line optimized
 (g, h, i)
۱٫۳ میکرون   ۱min– 115°C ۱۴۰ min) Metal – Free developer
(TMAH based) 
۳۹۰,۰۰۰ ۳۵,۱۰۰ ۴۲۵,۱۰۰
۱۶۰۰۲ AZ-1518 مثبت AZ – Electronic Materials (g, h, i) ۱٫۸ میکرون   ۱/۵min,  ۱۱۵°C ۴۳-۴۵  min) KOH, NaOH,
(TMAH based) 
۳۹۰,۰۰۰ ۳۵,۱۰۰ ۴۲۵,۱۰۰
۱۶۰۰۳ KMPR 1005 منفی Microchem  i-line (365nm) ۵ میکرون
(Solid Content: 45%)
  ۵min,  ۱۰۰°C ۲۳۵ TMAH ۹۵ ۱,۰۱۴,۰۰۰ ۹۱,۲۶۰ ۱,۱۰۵,۲۶۰
۱۶۰۰۴ KMPR 1025 منفی Microchem  i-line (365nm) ۲۵ میکرون
(Solid Content: 63.8%)
  ۱۲min,  ۱۰۰°C ۵۰۰-۶۴۵  TMAH ۴۸۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ ۹۸۱,۰۰۰
۱۶۰۰۷ SU-8-2050 منفی
(Epoxy-based)
Microchem  i-line (365nm) ۵۰ میکرون
 (Solid Content: 71.65%)
(۲ Steps bake)
min, 95°C) + (9min,65°C)
(۲ Steps bake)
min, 65°C) + (6min, 95°C)
۱۵۰ min) IPA Rinse, TMAH ۱۲۹۰۰ ۸۰۰,۲۸۰ ۷۲,۰۲۵ ۸۷۲,۳۰۵

مبالغ بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشند و با تغییر نرخ ارز قیمت ها تغییر خواهند کرد.

مکمل فتورزیست SU-8

 

کد کالا  نام فتورزیست  کمپانی سازنده Density نقطه ذوب Epoxy Equivalent Weight قیمت (ریال)
(هر گرم)
ارزش افزوده قیمت نهایی
۱۶۰۰۶ Epon SU-8
(Powder Form)
Hexion ۱b/gal 10.0 ۸۲°C ~۲۰۰ g/eq ۱۵۶,۰۰۰ ۱۴,۰۴۰ ۱۷۰,۰۴۰

مبالغ بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می اشند و با تغییر نرخ ارز قیمت ها تغییر خواهند کرد.

کد کالا  حلال فتورزیست کمپانی سازنده قیمت (ریال)
(هر لیتر)
ارزش افزوده قیمت نهایی
۱۴۰۰۵ developer داخلی ۶,۱۰۰,۰۰۰ ۵۴۹,۰۰۰ ۶,۶۴۹,۰۰۰
۱۴۰۰۴ remover داخلی ۶,۱۰۰,۰۰۰ ۵۴۹,۰۰۰ ۶,۶۴۹,۰۰۰