فتورزیستها

 حساسیت به نور، که در معرض نور، مقاومت  یا حساسیت خود را  توسط عصاره یا حلال از دست می دهد. این مواد در ساخت میکرو مدار استفاده می شود. لایه های طلا با استفاده از یک فرایند به نام فوتولیتوگرافی ساختار داده می شوند، به این ترتیب رزین های پلیمر حساس به نور یا نور سنج ها به عنوان مواد پوشش دهنده برای انتقال تصاویر بر روی بستر زیرین خدمت می کنند.

مبالغ بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشند و با تغییر نرخ ارز قیمت ها تغییر خواهند کرد.

کد کالا  نام فتورزیست  نوع کمپانی سازنده حساسیت نوری  ضخامت (µ)
(۴۰۰۰ RPM)
Post Exposure bake PEB  پخت نرم (C°) انرژی تابشی
(mj/ cm2)
ماده ظهور  ویسکاسیتی
(Cst)
مبلغ (ریال)
(هر سی سی)
ارزش افزوده  مبلغ نهایی
(ریال)
۱۶۰۰۱ S-1813 مثبت Microposit
(Shipley)
Broad-band
G-line optimized
 (g, h, i)
۱٫۳ میکرون   ۱min– 115°C ۱۴۰ min) Metal – Free developer
(TMAH based) 
۱۶۰۰۲ AZ-1518 مثبت AZ – Electronic Materials (g, h, i) ۱٫۸ میکرون   ۱/۵min,  ۱۱۵°C ۴۳-۴۵  min) KOH, NaOH,
(TMAH based) 
۱۶۰۰۳ KMPR 1005 منفی Microchem  i-line (365nm) ۵ میکرون
(Solid Content: 45%)
  ۵min,  ۱۰۰°C ۲۳۵ TMAH ۹۵
۱۶۰۰۴ KMPR 1025 منفی Microchem  i-line (365nm) ۲۵ میکرون
(Solid Content: 63.8%)
  ۱۲min,  ۱۰۰°C ۵۰۰-۶۴۵  TMAH ۴۸۰۰
۱۶۰۰۷ SU-8-2050 منفی
(Epoxy-based)
Microchem  i-line (365nm) ۵۰ میکرون
 (Solid Content: 71.65%)
(۲ Steps bake)
min, 95°C) + (9min,65°C)
(۲ Steps bake)
min, 65°C) + (6min, 95°C)
۱۵۰ min) IPA Rinse, TMAH ۱۲۹۰۰

مبالغ بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشند و با تغییر نرخ ارز قیمت ها تغییر خواهند کرد.

مکمل فتورزیست SU-8

 

کد کالا  نام فتورزیست  کمپانی سازنده Density نقطه ذوب Epoxy Equivalent Weight قیمت (ریال)
(هر گرم)
ارزش افزوده قیمت نهایی
۱۶۰۰۶ Epon SU-8
(Powder Form)
Hexion ۱b/gal 10.0 ۸۲°C ~۲۰۰ g/eq

مبالغ بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می اشند و با تغییر نرخ ارز قیمت ها تغییر خواهند کرد.

کد کالا  حلال فتورزیست کمپانی سازنده قیمت (ریال)
(هر لیتر)
ارزش افزوده قیمت نهایی
۱۴۰۰۵ developer داخلی
۱۴۰۰۴ remover داخلی