سیکلوهگزن(Cyclohexene)

نام فارسی:

سیکلو هگزن

نام ماده:

Cyclohexene

مختصر: Cyclohexene
کد محصول مرک:

۸۰۲۸۲۴

درصدخلوص:  
اسم دوم:                              ۱,۲,۳,۴-Tetrahydrobenzene                تترا هیدرو بنزن
فرمول: C6H10
C A S NUMBER: ۱۱۰-۸۳-۸
مولار: ۸۲٫۱۴ g/mol
قابلیت محلول شدن:  ۲۰ درجه سانتیگراد   ۰٫۲۱g/l 
نقطه جوش:  ۸۳درجه سانتیگراد (۱۰۱۳ hPa)
درجه ذوب: -۱۰۴ °C
انبوهی: (۲۰درجه سانتیگراد)۰٫۸۱ g/cm3  
میزان اسیدی:  ۲۰درجه یانتیگراد  (۰٫۲g/l ,H2O)(7-8)    
نقطه اشتعال: -۲۰ °C DIN 51755 Part 1

سیکلوهگزن (Cyclohexene) با فرمول شیمیاییC۶H۱۰ یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۸۰۷۹ است. که جرم مولی آن ۸۲٫۱۴۳ g/mol می‌باشد. شکل ظاهری این ترکیب، مایع است.

تهیه سیکلوهگزن

تهیه سیکلوهگزن

یکی از روشهای تهیه ترکیبات سیر شده آبگیری از الکلها در مجاورت یک اسید معدنی مثل اسید سولفوریک است. مکانیسم این واکنش در سه مرحله صورت میگیرد.

۱- انتقال یک پروتون از اسید به الکل و تشکیل الکل پروتونه

۲- جدا شدن یک مولکول آب و بوجود آمدن یون کربونیوم

۳- خروج یک پروتون از یون کربونیوم و تشکیل آلکن

 

روش کار:

۵۰ گرم سیکلوهگزانول را در یک بالن ۲۵۰ میلی لیتری دو دهانه که مجهز به یک مبرد برگشتی و یک ترمومتر است ریخته و ۳ میلی لیتر اسید سولفوریک غلیظ را کم کم و در حال به هم زدن به آن اضافه کنید. آنگاه چند عدد سنگ جوش ریخته و بالن را به مدت نیم ساعت رفلاکس کنید و بگذارید تا محلول خنک شود. (دقت کنید در مدت عمل رفلاکس دما نباید بیش از ۹۰ درجه بشود.)

حال محصول را در یک قیف جدا کننده ریخته و به آن ۱۲ میلی لیتر محلول اشباع نمک طعام و ۱۰ میلی لیتر محلول کربنات سدیم ۱۰ درصد اضافه میکنیم. (برای خنثی سازی اسید اضافی). محتوی قیف جدا کننده را به شدت به هم بزنید و بعد فاز آبی را دور بریزید و به فاز آلی آب مقطر افزوده خوب به هم بزنید و پس از جدا شدن دو فاز، فاز آبی را دور بریزید و فاز آلی را به یک بشر خشک منتقل کرده و به آن ۲ الی ۴ گرم کلرید کلسیم اضافه کنید تا آب اضافی محلول آلی را جذب کند. بعد از حدود ۲۰ دقیقه آنرا صاف کنید.

حال محلول را تقطیر ساده کنید و جسمی که در دمای حدود ۸۰ الی ۸۵ جدا میشود سیکلو هگزن میباشد.

 

سیکلوهگزان
Cyclohexane 3D structure of a cyclohexane molecule
Skeletal formula of cyclohexane in its chair conformation Ball-and-stick model of cyclohexane in its chair conformation
شناساگرها
شماره ثبت سی‌ای‌اس  (CAS) ۱۱۰-۸۲-۷ Yes
پاب‌کم ۸۰۷۸
کم‌اسپایدر ۷۷۸۷ Yes
UNII ۴۸K5MKG32S Yes
دراگ‌بانک DB03561
KEGG C11249 Yes
ChEBI CHEBI:29005 Yes
ChEMBL CHEMBL15980 Yes
خصوصیات
فرمول مولکولی C6H12
جرم مولی ۸۴٫۱۶ g/mol
چگالی ۰٫۷۷۹ g/mL liquid
دمای ذوب ۶٫۴۷ درجه سلسیوس (۴۳٫۶۵ درجه فارنهایت; ۲۷۹٫۶۲ کلوین)
دمای جوش
‎۸۰٫۷۴ °C, 354 K, 177 °F
انحلال‌پذیری در آب Immiscible
ضریب شکست (nD) ۱٫۴۲۶۲
گرانروی ۱٫۰۲ پواز at 17 °C
ترموشیمی
آنتالپی استاندارد
تشکیل ΔfHo298
-۱۵۶ kJ/mol
Std enthalpy of
combustionΔcHo298
-۳۹۲۰ kJ/mol
خطرات
طبقه‌بندی ئی‌یو Flammable (F)
Harmful (Xn)
Dangerous for
the environment (N)
Severe eye irritant, may cause corneal clouding
کدهای ایمنی R۱۱R۳۸R65R67R50/53
شماره‌های نگهداری S۱۶S۲۵S۳۳S60S61S62
لوزی آتش

NFPA 704 four-colored diamond

نقطه اشتعال -۲۰ °C
ترکیبات مرتبط
مرتبط با سیکلوآلکان سیکلوپنتان
سیکلوهپتان
ترکیبات مرتبط سیکلوهگزن
بنزن